Barn bygger Grønlikaia i Lego

Foto: Mad Communication

Havnepromenade og store friarealer

Grønlikaia er det siste området som skal utvikles i Bjørvika. Her får Oslo en ny kilometer med havnepromenade, 1500 boliger, næringsbygg – og sist, men ikke minst en stor øy på 20 mål, som skal være et friområde til glede for alle.

Engasjert i nærområdet sitt

Barna i Strekkoden barnehage er opptatt av nærområdet sitt og ville gi oss innspill til utviklingen av den store øya i sydenden av Grønlikaia. I flere måneder har de bygget lego-landskap, for å vise oss sine ideer og forslag.

Førskolebarna i Strekkoden barnehage har jobbet med Lego-modellene i flere måneder.
Foto: Strekkoden Barnehage

Her skal alle føle seg velkommen

-Barn har andre behov og perspektiver enn voksne. Grønlikaia skal være et sted hvor alle er velkommen. Derfor er det viktig å få innspill og råd også fra de aller minste i planleggingen, sier Kjell Døvle Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom.

– Barna har andre perspektiver som det er viktig å lytte til, og her har vi fått mange spennende forslag, sier Kjell Døvle Kalland. Her fra avdukingen av Lego-modellene i Strekkoden barnehage.
Foto: Mad Communication
Send inn ditt bidrag