Velkommen til idédugnad!

FILM: HAV Eiendom og Oslo Havn viser hvordan det ser ut på Grønlikaia i dag

Kunnskapsdugnad om Fjordbyen

Der Alnaelven løper ut i Oslofjorden og solen går sist ned over Fjordbyen, ligger et 20 mål stort område vendt ut mot de populære badeøyene. I dag er dette området inneklemt mellom Mosseveien og fjorden, gjemt bak containere og lagring fra anleggsarbeid. Planen er at dette friområdet skal være nettopp et friområde, uten boliger og kommersiell bebyggelse, til glede for Oslos innbyggere.

– Altfor ofte ser man at engasjementet vekkes først når avgjørelsen er tatt. Derfor ønsker vi nå å være tidlig ute for å få flere innspill fra innbyggerne, sier Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom, som står for utviklingen av hele dette området.

– Det er særlig to store offentlige rom vi ønsker innspill på fra byens befolkning. Det første er en én kilometer lang strekning langs Havnepromenaden, som går helt ut til vannkanten. Hva er det Havnepromenaden mangler i dag, som kan passe inn her? Hva må til for at du skal kunne tenke deg å ta turen ut på Grønlikaia og tilbringe litt tid? Det andre er et 20 mål stort friområde helt ytterst  som i dag eies av Oslo Havn. Her er det lov å komme med spenstige forslag! forteller havnedirektør Ingvar M. Mathisen.

 • «Altfor ofte ser vi at engasjementet vekkes først når avgjørelsen er tatt. Derfor ønsker vi nå å være tidlig ute for å få innspill»
  Kjell Kalland, administrerende direktør i HAV Eiendom

Hvor kan jeg sende inn mitt forslag?

På denne nettsiden (blå knapp til høyre) kan du sende inn forslag fram til 15. oktober 2020. Du kan forklare din idé med ord, tegning eller video. Som del av innsendingen vil vi gjerne at du svarer på noen spørsmål også. På den men får vi mer kunnskap ut av medvirkningen.

Bearbeiding og digital utstilling

En evalueringsgruppe med ulike fagfolk vil sammenfatte innspillene og anbefale hvordan denne nye kunnskapen best kan benyttes i det videre arbeidet. Evalueringsgruppen skal se på Havnepromenaden på Grønlikaia i lys av det som skjer ellers i Fjordbyen.

– Vår oppgave er ikke å beslutte, men å komme med faglige anbefalinger til retningsvalg for det videre arbeidet, sier lederen for evalueringsgruppen, Henning Sunde, grunnlegger og partner i Rodeo arkitekter.

Evalueringsgruppen for øvrig består av består av Marianne Netland og Christoffer Holseter fra bydel Gamle Oslo og bydel Nordstrand, Monica Fleisje fra Bymiljøetaten, Erling Dokk Holm (NMBU), Runar Eggesvik (Trøbbelskyter) og kultursosiolog Knut Schreiner fra Rodeo arkitekter.

Som en start på evalueringen vil enkelte forslag bli lagt ut på denne siden som en digital utstilling.

Spørsmål og svar

 • Hvordan kan man sende inn forslag?

  Du kan sende inn forslag på denne nettsiden ved å trykke på den blå knappen nederst til høyre. Da kommer du til en side der du kan beskrive forslaget, samt laste opp bilde, tegning eller film. Svar gjerne også på noen spørsmål som kommer etterpå, slik at vi har mest mulig informasjon om hvem som deltar i medvirkningen.

 • Hva kan man foreslå?

  Du kan foreslå aktiviteter på land eller vann langs hele promenaden og du kan foreslå hva man kan bruke det 20 mål store friområdet til helt i sør. Det meste av dette arealet skal være «under åpen himmel», altså utendørs, men det er mulig å ha noe bebyggelse her også (helst nærmest veien slik at det skjermer for støy).

 • Hvordan evalueres forslagene?

  Forslagene gjennomgås av en evalueringsgruppe bestående av ulike fagpersoner. Gruppens oppgave er ikke å velge ut ulike forslag, men å komme med en anbefaling på hva det bør satses videre på i den kommende planleggingen.

 • Når er fristen?

  Fristen for å sende inn forslag  er 15. oktober 2020.

Send inn ditt bidrag