Mer om Havnepromenaden

Prinsipp- og strategiplanen for Havnepromenaden

«Havnepromenaden skal forbinde viktige attraksjoner langs fjorden og være et hverdagslig rom for folk som ferdes i byen. Promenaden skal fremheve mangfoldet av situasjoner der byen møter sjøen, hver med sine unike kvaliteter. Den skal fremme møter mellom mennesker og opplevelsen av fellesskap, slik at byens innbyggere føler tilhørighet, og besøkende danner seg et rikt minne av Oslos urbane og maritime atmosfære og ønsker å komme tilbake».

Slik lyder visjonen i Prinsipp- og strategiplanen for Havnepromenaden som ble vedtatt av bystyret 1. februar 2017. Planen omhandler hvordan man skal jobbe og forholde seg til dette viktitige urbane byrommet i Oslo og er utarbeidet av Oslo kommune, med konsulentbistand fra White arkitekter, Rodeo arkitekter og Marius Grønning, arkitekt MNAL.

Hvis du vil vite mer om dette arbeidet kan du klikke her.

 

Send inn ditt bidrag