Om Hav Eiendom

Selskapet ble etablert i 2003 for å utvikle Oslo Havn KFs eiendommer, som frem til da hadde vært benyttet til havnevirksomhet. Siden den gang har Hav Eiendom sammen med Oslo S Utvikling, utviklet Fjordbyen i Bjørvika og sørget for å gi Oslos befolking tilgang til sjøfronten.

Hav Eiendom og OSU eier Bjørvika Utvikling og Bjørvika Infrastruktur med en fordeling på 66 prosent (Hav Eiendom) og 34 prosent (OSU). Hav Eiendom eies av Oslo Havn KF.

Les mer om hvordan Hav Eiendom AS jobber for en attraktiv, inkluderende og bærekraftig fjordby på www.haveiendom.no

Send inn ditt bidrag