Tusen takk for alle innspill!

Barn fra Strekkoden barnehage studerer modellen av Grønlikaia. De hadde mange spennende innspill. Foto: Leikny Havik Skjærseth

Grønlikaia har en sentral og attraktiv beliggenhet og et unikt potensial for å bli et spennende byområde for både store og små. For å utvikle området på en måte som appellerer til de som skal der når det står klart om 10-15 år, må vi lytte til ønsker og ideer fra både store og små.

Tidlig satte vi derfor i gang en helhetlig medvirkningsprosess der vi har fått innspill fra både eksperter innen ulike fagfelt og fra folk som ønsker å dele sine erfaringer og ideer. Vi har opprettet denne hjemmesiden, som et digitalt medvirkningsverktøy der alle som  har villet, har fått dele sine innspill og ideer, raskt og enkelt.

Vi har laget en utstilling på Deichman Bjørvika hvor vi arrangerte en rekke workshops og vi inviterte byens befolkning til å komme og få hjelp til å utvikle sin idé, i møte med arkitekter og designere.

Vi har hatt besøk av skoler, barnehager, journalister og politikere. Det har vært en sann glede å se alle de flotte forslagene som har kommet inn, spesielt fra barn og unge som gleder seg over å få lov til å mene noe om hvordan vår flotte by skal bli.

Nå er denne delen av medvirkningsarbeidet avsluttet. Alle innspillene skal gjennomgås og evalueres av en evalueringskomité bestående av Marianne Netland og Christoffer Holseter fra bydel Gamle Oslo og bydel Nordstrand, Monica Fleisje fra Bymiljøetaten, Erling Dokk Holm (NMBU), Runar Eggesvik (Levende By) og ledes av kultursosiolog Knut Schreiner og arkitekt/byplanlegger Henning Sunde fra Rodeo arkitekter.

Gruppen vil se etter konkrete innspill og tendenser som utmerker seg og som er egnet til å ta med i det videre arbeidet. Innspillene blir dermed et viktig bidrag i arbeidet med å skape et nytt og attraktivt område til glede for hele Oslos befolkning. Store som små.

Oppslutningen var stor da vi inviterte engasjerte beboere i Bjørvika til suppe og workshop. Foto: Rodeo Arkitekter.

Tusen takk til alle for verdifulle innspill!

 

 

 

Send inn ditt bidrag